TE KAPUA WHAKAPĪPĪ

Haerenga o Te Ariki ki ngā hapū o Ngāti Tūwharetoa

Ka tītiro whānui au ki ngā kokonga o tōku rohe
Kei reira ngā mana o te motu, ko ngā whanau, ngā marae, ngā hapū
Kī mai ngā kōrero o o mātua tupuna
Whakaponotia! Manaakitia! Pūmautia ki ngā tikanga o Ngāti Tūwharetoa

I gaze to the distance, to the corners of my lands
To where the prestige of land lays, the whanau, marae, hapū
The old people cry out
Believe! Care for! Hold fast to them through tikanga of Ngāti Tūwharetoa

Te Kapua Whakapipi is a report summarising the aspirations our people gathered at hui-a-hapū at 20 Ngāti Tuwharetoa marae and also with Tuwharetoa whānau living in three main centres in Aotearoa, over a two year period. The decision to embark on this haerenga was made at an initial hui at Tāpeka, Waihī in November 2012. This haerenga concluded in May 2014, and was launched at Tāpeka in August 2014.

The summary report provides some action points around 14 themes including:

  • Te wā ka heke mai, business development, mātauranga-education, Tūwharetoa Reo me ngā tikanga, communication and technology, whānau/marae/hapū development, the environment, hauora, kaumātua and services, rangatahi, urban Tūwharetoa and our whānau living in Australia

An important component of the hui was that everyone; koroua, kuia, pakeke, tāne, wāhine, rangatahi, mokopuna were invited to participate.

These hui enable us to progress a Tūwharetoa future, for Tūwharetoa, by Tūwharetoa. In 2016, further work on Te Kapua Whakapipi will commence, with a hui a ngā kaumātua at Waihī. This will be followed by working group hui and further feedback from hapū, toward developing this aspirational document into a Tūwharetoa strategic plan.

Te Kapua Whakapipi Final Report