E Tūwharetoa e!
Kia āta whakatere i te waka
Kei mōnehunehu te kura
Kei pariparia e te tai
Kia whakamārotia atu anō ka whakahokia mai ki
Te Kapua Whakapīpī
Ka mate kāinga tahi
Ka ora kāinga rua

nā Tamamutu

Behold Tūwharetoa!
Take care when launching your waka
Lest it be overcome by the tide and the decorative plumes be drenched
It is all very well to venture forth but your strength lies with your people
A person who stands alone perishes, one who stands beside their people endures

by Tamamutu

Ka ora kāinga rua is the Ngāti Tūwharetoa Mātauranga and Education strategy, which is premised on developing two houses of knowledge - mātauranga o Tūwharetoa (Kāinga Tupu) and mātauranga a iwi kē (Kāinga Hou)

The Ka Ora Kāinga Rua Strategy is available here.

For more information contact matauranga@tuwharetoa.iwi.nz