Marae & Hapū

Mai Matatā ki Tarawera, ki Kāingaroa te hikoi o Ngātoroirangi tae atu ki Taharepā, piki ake Tauhara ka kitea he maunga rangatira, kei raro te manawa o te ika a Māui.

Hipa atu ki Paaka, tae atu ki Te Māhurehure kei reira a mātou mātua tūpuna e noho nei ki runga i a Te Rangitoto, ki ngā ana a Motutaikō te motutapu a te iwi. Mai te pokapū ka piki ki te ringa pōwhiri a Pihanga te mana wahine o te iwi, ki tōna rangatira a Tongariro tū tonu mai rā te maunga toa!

Ka titiro whakararo ki ngā kāinga a Rereao, a Rākeipoho, a Tūtetawha. Ka titiro whakatetonga ki te paepae o Tūwharetoa. Whakahokia ki te raki ki a Tia, ki a Te Rangiita, ki ngā poipoitanga a Hinemihi, a Hinemōtu.

Ko te hokinga whakamutu ki te waiū o Tūwharetoa, kei reira te papawai o te iwi, mauri ora ki a tātou katoa!

Our marae and hapū span from Matatā in the east, to Takapūtīraha to the west, Māroa to the north and Tokorangi to the south. Marae/hapū will provide updates on their information, events and activities as they come to hand.